รายวิชาที่มีอยู่

630202 การจัดการการขาย “ความท้าทาย” ที่ต้องใช้ศิลปะ

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขายสินค...
Course

630102 สีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่

รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ 【 ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ...
Course

Women ICT Frontier Initiative

    ในปี 2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงร่วมกันที่...
Course

ICTEZ เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

   รายวิชา "ICTEZ (ไอซีทีอีซี่) : เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด...
Course

นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4 (e-Commerce Level 4)

    การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ...
Course

หลักสูตรการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (DIL)

    รายวิชา "หลักสูตรการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวัง...
Course

สื่อสร้างสรรค์สังคม (นำร่อง 3 กลุ่ม: กลุ่มสื่อ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงวัย)

    รายวิชา "สื่อสร้างสรรค์สังคม" เป็นรายวิชาที่ต้องการเน...
Course

ผู้ประกอบการสตรีชาติพันธุ์ MOOC ชาติพันธุ์

    รายวิชา "ผู้ประกอบการสตรีชาติพันธุ์ MOOC ชาติพันธุ์" ...
Course

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)

    รายวิชา "Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)" เป...
Course

บาลีออนไลน์

    รายวิชา "บาลีออนไลน์" มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการศึ...
Course

ผู้สูงวัยดิจิทัล (Smart Ageing)

    “สังคมผู้สุงอายุ” นับว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของประเท...
Course

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ระดับ1-2)

    ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย: ได...
Course